Projekty

Firma PV Polska posiada szerokie portfolio gotowych projektów budowy farm fotowoltaicznych. Działki w naszej ofercie, leżące we wschodniej i południowej części Polski, zostały starannie wyselekcjonowane i sprawdzone przez naszych specjalistów. Projekty o mocy od 1 do 2 MW każdy, spełniają wszystkie wymogi prawne oraz uwzględniają aspekty środowiskowe.
Oferujemy działki zlokalizowane blisko siebie, pogrupowane w wehikuły inwestycyjne, co umożliwia tańsze i efektywniejsze zarządzanie. PV Polska umożliwia sprzedaż projektów z opcją późniejszej realizacji farm pod klucz bądź koinwestycję.
W tym celu PV polska stworzyła spółki celowe, które zawierają geograficznie pogrupowane projekty.
Struktura firmy:
struktura3